Fundusze europejskie

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę Regis Kubica Stanisław z siedzibą w Tychach o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 3.2 zapraszamy do składania ofert na zakup 2 nowych komputerów typu notebook o specyfikacji wymienionej w Zapytaniu ofertowym, w terminie do 27 listopada 2017 roku.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na komputery (pdf)

Oświadczenie - załącznik do zapytania (pdf)

Szczegółowe informacje na temat zamówienia: pod numerem 32 219 32 12, osoba do kontaktu Wojciech Kubica lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Regis Stanisław Kubica, ul. Mikołowska 276, 43-100 Tychy.

Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego nr 2 firmy Stanisław Kubica Regis na zakup nowych komputerów z możliwością składania ofert w terminie do 27 listopada 2017 roku została wybrana oferta firmy PICADOR Polska, ul. Cicha 1/65, cena: 16 114,56 zł netto, w tym:
- urządzenie nr 1: 8068,83 zł netto
- urządzenie nr 2: 8045,73 zł netto

Zapytanie ofertowe

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przez firmę Regis Kubica Stanisław z siedzibą w Tychach na projekt pt. Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie”, firma zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia do frezowania w terminie od 11.01.2016 do 19.01.2016.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na urządzenie do frezowania (pdf)

Oświadczenie - załącznik do zapytania (pdf)

Szczegółowe informacje na temat zamówienia: pod numerem 32 219 32 12, osoba do kontaktu Wojciech Kubica lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Regis Stanisław Kubica, ul. Mikołowska 276, 43-100 Tychy.

Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego firmy Stanisław Kubica Regis na zakup Urządzenia do frezowania z dnia 11.01.2016 r. została wybrana oferta firmy GRAFIKUS – Systemy Graficzne Sp. z o.o. 

Polski Fundusz Rozwoju