Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Beneficjent - Regis Wojciech Kubica, Sonia Światły spółka cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Zakup środków trwałych służących do wzrostu konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 801 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 680 850,00 PLN

Cele projektu i planowane efekty: Cele projektu i planowane efekty: Projekt ma na celu wdrożenie innowacji procesowej dzięki zakupowi nowoczesnego laminatora z funkcją wybiórczego złocenia oraz urządzenia do tłoczenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań podwyższone zostaną cechy wytrzymałościowe, estetyczne oraz jakościowe produktu. Pozwoli to dotrzeć do nowych rynków zbytu. Zakres rzeczowy działań ukierunkowany jest na inwestycję w aktywa trwałe co pozwoli na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na terenie województwa śląskiego. Zakup urządzeń mobilnych poprawi komunikację wewnętrzną jak i z klientami. Utrzymane zostaną dotychczasowe miejsca pracy i stworzone jedno nowe.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Beneficjent Stanisław Kubica Regis realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie”.

Wartość projektu: 652 146,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 212 080,00 PLN

Cele projektu i planowane efekty: Projekt ma na celu wdrożenie innowacji procesowej modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie”. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń podwyższone zostaną cechy wytrzymałościowe, estetyczne oraz jakościowe produktu. Zakres rzeczowy działań ukierunkowany jest na inwestycję w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Projekt został ukierunkowany na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na terenie województwa śląskiego.

Polski Fundusz Rozwoju