Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Beneficjent Stanisław Kubica Regis realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie”.

Wartość projektu: 652 146,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 212 080,00 PLN

Cele projektu i planowane efekty: Projekt ma na celu wdrożenie innowacji procesowej modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie”. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń podwyższone zostaną cechy wytrzymałościowe, estetyczne oraz jakościowe produktu. Zakres rzeczowy działań ukierunkowany jest na inwestycję w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Projekt został ukierunkowany na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na terenie województwa śląskiego.